Algemeen

De visvijver is gelegen in het natuurontwikkelingsgebied " 't Turkaa" te Diessen. In 1978 wordt na enkele jaren onderhandelen met de gemeente een begin gemaakt met de realisering van de droom van enkele fanatieke Diessense hengelsportbeoefenaars. Er wordt onderzoek verricht naar de mogelijkheid om een visvijver te creëren. Bosgebied 't Turkaa wordt als locatie gekozen en in 1982 wordt gestart met de uitgraving. In 1984 is de vijver af.
In 1986 wordt deze officieel geopend.

Hieronder ziet u een afbeelding van de plattegrond van visvijver 't Turkaa. Rechtsonder ziet u de ingang die gelegen is aan de Turkaaweg (halverweg de Turkaaweg weg bij de splitsing richting het bosgebied gaan).


Plattegrond visvijver


Legenda

• Oranje vlak: Rustgebied voor de vissen, hier mag dan ook niet worden gevist.
• Groene vlakjes: Waterplanten, deze worden gemaaid zover nodig wordt geacht.
• Bruine vlakjes: Visvlonders, deze vormen een veilige en makkelijke visplaats.
• Rode driehoekjes: Deze geven de visvlonders aan voor minder validen.
• Kompas: Geeft de ligging van de vijver aan (zuid-noord)


Routebeschrijving