Algemeen

Hengelsport... een prachtige hobby!

In Nederland beoefenen ca. 2.500.000 mensen deze sport. Velen als pure hobby maar ook veel wedstrijdvissers bevinden zich aan de waterkant.
Dit aantal wordt vertegenwoordigd door ca. 1.900.000 mannen, 300.000 vrouwen en 600.000 jongeren. Uit onderzoek is gebleken dat de hengelsport één van de meest beoefende buitensport is. Opvallend ook is dat deze sport de laatste jaren een flinke groei doormaakt. Dat is een zeer positieve constatering. Hiermee krijgt de sport meer aandacht bij het publiek maar vooral ook bij de politiek. Dat is hard nodig. Steeds meer moet Sportvisserij Nederland met andere stichtingen en instellingen de sportvisserij beschermen en uitbreiden.

De hengelsport kent diverse takken van visserij. Het meest bekend en beoefend is wel de vaste stok. Het feedervissen komt steeds meer in de aandacht. Men vist op witvis, roofvis en karperachtigen. Dit binnen de zoetwater visserij. Daarnaast is er ook de strand- zeevisserij.
Hiermee vormt de sportvisserij de grootste groep waterrecreanten die tesamen een omzet van zo'n 700 miljoen euro per jaar vertegenwoordigen met groothandels, hengelsportzaken, reisburo's, bootverhuur en zo meer.

Om het geheel onder controle te kunnen houden en een de sport in goede banen te kunnen leiden, zijn er commissies en federaties in het leven geroepen. Onder deze federaties zitten vele hengelsportverenigingen. Zij vertegenwoordigen de hengelsport in de regio's en zorgen voor communicatie, promotie, visstandbeheer, waterbeheer en noem maar op.

Om te mogen vissen in Nederland is het verplicht om in het bezit te zijn van geldige visdocumenten. Dit noemt men de VISpas. De VISpas is er in meerdere varianten; Kleine vispas, jeugdvispas, vispas en zeevispas. Daarbij hoort de lijst met viswateren waar men dan mag vissen. De lijst met viswateren is opgenomen in de VISplanner. Een app waarmee men alle wateren kan opzoeken die in de lijst zijn opgenomen. Het is wel verplicht de lijst met wateren bij zich te hebben tijdens het vissen. Heeft men de app geinstalleerd op de telefoon, dan wordt die gezien als geldige lijst.

Op de websites van Sportvisserij Nederland en de VISpas vindt men alle informatie die nodig is om deze prachtige sport te beoefenen, hetzij als hobby of als een heuse wedstrijdvisser.

Veel plezier met de VISsport...