Reglementen algemeen

 1. Het versmalde gedeelte aan de achterkant (zuidzijde) van de vijver dient als "rustgebied" gerespecteerd te worden en is het vissen daar niet toegestaan.
 2. Het is niet toegestaan overvloedig te voeren. Als regel dient maximaal 500 gram droog voer per persoon per visdag te worden aangehouden.
 3. Het gebruik van harde aassoorten is ten strengste verboden.
 4. Het is verboden om (voer)boten en/of drones te gebruiken bij het (bij)voeren.
 5. Vissen is alleen toegestaan vanaf één uur voor zonsopgang tot 2 uur na zonsondergang.
 6. Vissen is alleen toegestaan wanneer men in het bezit is van een geldige visvergunning uitgegeven door H.S.V. 't Turkaa.
 7. Dit kan een jaarvergunning, dag-, week- of groepvergunning zijn. Daarnaast dient men in het bezit te zijn van geldige wettelijke visdocumenten als men anders vist dan met één hengel en door de overheid aangewezen aassoorten.
 8. Men dient er zorg voor te dragen dat wanneer men gaat vissen, men de benodigde vergunningen bij zich heeft.
 9. Het is verboden vis mee te nemen, dus alle gevangen vissen direct in hetzelfde water terugzetten.
 10. Het is bij wet verboden voor sportvissers om paling mee te nemen. De gevangen paling dient dan ook direct in hetzelfde water te worden teruggezet!
 11. Voor het vissen op snoek zijn in principe de wettelijke bepalingen van toepassing waarnaast H.S.V. 't Turkaa het volgende heeft vastgesteld:
  • Gesloten tijd voor het vissen op alle roofvis op visvijver 't Turkaa is van 1 maart tot het laatste weekend van mei.
  • Er mag tijdens het snoekseizoen snoek worden meegenomen en wel die snoeken, die de lengte tussen 50 en 75 cm hebben!!! Andere snoek dient direct in hetzelfde water te worden terug gezet. • Deze bepaling geldt tot het bestuur anders bepaalt.
 12. Vanaf 21 augustus 1998 is het bij de wet verboden te vissen met een levend aasvisje. Het vissen met een dood visje of delen daarvan is wel toegestaan.
 13. Op bovenstaande zal streng gecontroleerd worden. Degene die zich niet hieraan houdt is niet langer welkom bij de vereniging.
 14. De vereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ongevallen of gelede schade aan de vijver.

Nachtvissen

Nachtvissen is VERBODEN! Wel kunnen er enkele data tussentijds worden vastgesteld waarop "nachtvissen" wordt georganiseerd vanuit de vereniging. De data hiervoor worden in dat geval op het publicatiebord kenbaar gemaakt.

Snoekvisjes

Voor het vissen op snoek of andere roofvis mag men in de door HSV 't Turkaa op haar vijver opengestelde periode (vanaf het laatste weekend van mei tot 1 maart van het daarop volgend jaar) in het bezit zijn van 10 (tien) snoekvisjes (GEEN winde). Men dient dan ook wel het recht te hebben op visvijver 't Turkaa te mogen snoeken (zie vergunning).

Vissen op alle roofvis

Met een dag- en/of een weekvergunning MAG NIET GERICHT WORDEN GEVIST OP SNOEK EN ANDERE ROOFVIS!! Tevens is het voor jeugd tot 14 jaar verboden te vissen op alle roofvis met een aasvisje, een deel daarvan of kunstaas.