Controle

Controle aan de visvijver wordt uitgevoerd door o.a. de politie, het Brabants Landschap en Natuurmonumenten, BOA's, controleurs van Sportvisserij Nederland en door eigen controleurs van HSV 't Turkaa.
Bij constatering van gedragingen die in strijd zijn met de Statuten, het H.R. en reglementen van HSV 't Turkaa, alsook bij het vissen met niet geldige dan wel zonder geldige visdocumenten, wordt schriftelijk melding gedaan aan het bestuur. Deze neemt de melding in behandeling en zal vervolgens handelen naar bevindingen.