Wedstrijdreglementen

Voor de jeugd zijn niet speciaal reglementen opgesteld. Enkele aandachtspunten voor de jeugdwedstrijden zijn: