Karperbeleid

HSV 't Turkaa heeft een duidelijk standpunt ingenomen aangaande het karperbeleid. De vijver van nog geen hectare groot, biedt een leefmilieu voor maar enkele karpers.
Sterfte van karpers door ouderdom of het niet juist behandelen bij vangst, zal te zijner tijd weer ruimte geven om enkele karpers uit te gaan zetten. De karpervissers die binnen de vereniging actief zijn, houden het bestuur o.a. hier van op de hoogte.
De vijver is zeer geschikt voor vissoorten als voorn, brasem en zeelt.
Dit maakt de vijver ideal voor zowel de wedstrijdvisser als de recreatieve visser.