E-mail adressen...

verbonden aan een loting voor GRATIS jaarvergunning 2018!

De loting heeft plaatsgevonden tijdens de Algemene Ledenvergadering in november 2017. De GRATIS vergunning is inmiddels afgegeven.

Door de nieuwe "Privacy Wetgeving" is hierboven de naam van de winnaar weggelaten.