Wildvang witvis aan banden

Wildvan witvis voor visvijvers aan banden
Sportvisserij Nederland en Sportvisserij Vlaanderen zullen in de toekomst visvernigingen gaan aanschrijven over het uitzetten van kweekvis in plaats van in het wild weggevangen schubvis.
De visstand in Nederland en in Vlaanderen vertoont een dalende lijn. Diverse redenen zijn aan te wijzen voor dit optredend feit. Door o.a. het steeds voedselarmer worden van het water alsook helderder water, wordt de visproductiviteit verminderd. Daardoor is het grootschalig onttrekken van vis geen optie meer. Vooral in Nederland ten zuiden van de grote rivieren en in Vlaanderen is het nog steeds gebruikeelijk om jaarlijks schubvis uit te zetten in de visvijvers. Het zijn dan veelal de soorten als blankvoorn en brasem die het meest hiervoor in aanmerking komen. Dit terwijl het uitzetten van kweekvis als kleine karper en kruiskarper veel duurzamer is en deze vissen beter bestand zijn tegen ziekten, stress en voedselvraat door de aalscholvers.
Door het uitzetten van kweekvis wordt de schade aan de visstand in andere wateren sterk verminderd. Omdat de hengelsportverenigingen gebaat zijn bij het steeds uitzetten van vis om de visstand in de vijvers op peil te kunnen houden, zal dit een steeds terugkerende activiteit blijven. Nu zijn die hengelsportverenigingen gebaat bij het uitzetten van vis van meer dan ca. 30 tot 35 centimeter om te voorkomen dat de vis als voedsel voor de aalscholvers gaat dienen.
Het uitzetten van grotere aantallen karpertjes en kruiskarpertjes zal bijdragen aan een beter op peil te houden visstand. Een ander voordeel van het uitzetten van deze soorten, is het mogelijk groeien van het ledenaantal van de verenigingen omdat het visen op de karpertjes en kruiskarper steeds populairder wordt.
Het advies van Hengelsport Nederland is dan ook om kweekvis van gerenommeerde viskwekerijen in te kopen in plaats van de in het wild weggevangen vis!
Uiteraard zijn alle vijvers anders en zijn die gericht op andere vissoorten naar gelang de omstandigheden van de vijver maar met enig overleg en onderzoek zal een vijver kunnen worden verrijkt met de karpertjes en kruiskarper. Het is zeker in het belang van de hengelsport en zeker dan ook van de hengelsporter...Opvallende feiten

Door Wim Spaninks

Ik ben een fanatieke sportvisser en vis al zo'n 58 jaar zomer en winter in onze Brabantse wateren .De laatste aantal decenia is het mij opgevallen dat op diverse visvijvers een groot tekort is aan kleine vis. Ik vraag me wel eens af wat hier de oorzaak van zou kunnen zijn.In de jaren '70 en '80 zijn er in Brabant diverse visvijvers gegraven en in het begin als je daar ging vissen waren het meestal kleine vissen die er gevangen werden. Deze waren geboren in deze vijvers. Na enkele jaren stagneerde de geboorte en moest men veel vis uitzetten om het visbestand op pijl te houden.
Enkele voorbeelden zijn:
‘t Lisje in Oirschot
Toen deze pas gegraven werd, werd het koningvissen beslist op cm. Je moest er wel 100 kleine voorntjes vangen om koning te worden. Momenteel zet men elk jaar veel vis uit meestal brasem.
De Gender in Duizel
Daar ving men meestal kleine visjes.Dus kreeg men tijdens wedstrijden 50 punten extra per visje omdat je anders niet kon concurreren tegen de grote uitgezette brasems die plaatselijk gevangen werden.
Het Turkaa Diessen
Daar heeft men na de opening al na 10 jaar besloten om een visserijkundig onderzoek te doen en er werden 350 kgr zeer kleine brasem naar de structor gebracht om verbraseming te voorkomen. Netersel, de Kouwberg ook die werd gebruikt om de vijver in Reusel te voorzien van kleine visjes omdat er ontzettend veel opzaten. Ook door deze grote aantallen groeiden ze niet meer in Netersel.
Leemputten Esbeek
Als je vroeger in de jaren 60 en 70 met een drijvende korst wilde vissen op karper was deze al verorberd door kleine voorntjes voordat er een karper naar kon kijken. Momenteel geld er een vis verbod ivm zeer hoge vissterfte!! Wat zou de oorzaak van deze opvallende zaken kunnen zijn?

Een ding is me wel opgevallen, dat de meeste wateren in een landbouwgebied liggen. Zoals de Leemputten in Esbeek de vijver in Moergestel en De Kouwenberg in Netersel. Dan liggen er ook enkele langs onze Brabantse waterwegen zoals; 't Lisje in Oirschot. Deze vijver ligt lager dan het Wilhelmina kanaal. Het Turkaa in Diessen ligt lager en langs de Reusel. Het Beers Kuiltje ligt langs de Beerze.
Zou het niet kunnen zijn dat chemicaliën, landbouwgif, antibiotica e.d. via ons waterstelsel, drainering enz. in deze vijvers is gesijpeld via grondwater of rechtstreeks? Deze stoffen zijn gevonden na zuivering van ons rioolwater en worden nog niet verwijderd en worden weer geloosd in het oppervlaktewater van de Reusel en de Beerze.Tijdens de laatste opendagen van de rioolzuivering ben ik dit te weten gekomen.
Natuurlijk hebben goede paaiplaatsen en vijverplanten, rietkragen, ondieptes ed. invloed op jong visbroed. Ook aalscholvers zullen de vispopulatie aantasten, maar dit neemt niet weg dat elk jaar toch nog miljoenen jonge visjes geboren moeten worden er blijven nl. altijd volwassen vissen over die elk jaar moeten paaien. Het viel mij ook op dat na het paaien je zeer veel kleine visjes ziet die na enkele weken weer verdwenen zijn.
Zouden de jonge visjes wel genoeg te eten hebben? Was mijn volgende vraag. Dus heb ik van alle vijvers watermonsters genomen, zomaar in een glas water en visueel bekijken wat er in zit. Het viel mij op dat slechts bij enkele vijvers veel micro organisme zat. Dat waren de dorpse waterpartijen en een vijver het Neerven in het bosgebied in Bladel.
Ook zijn dat enkele opvallende uitzonderingen wat visstand betreft. De waterpartijen in dorpen en Het Neerven in Bladel. Deze wateren hebben opvallend veel jonge vis en elk jaar komen er zeer veel bij. De waterpartijen in dorpen worden gevoed door regenwater en de vijver Het Neerven ligt aan de voet van een groot bos en wordt ook gevoed door regenwater vanuit dat bosgebied. Ik ben geen bioloog of natuurkundige maar alles bij elkaar genomen vind ik deze zaken wel opvallend.