Algemene Ledenvergadering

Dit jaar wordt des de Algemene Ledenvergadering gehouden op
dinsdag 20 november.

De vergadering begint om 20:00 uur.
Locatie: Partycentrum Hercules, Rijtseweg 1 te Diessen
Agenda voor deze vergadering:

1 Opening
2 Vaststelling notulen alg ledenvergadering van 21 november 2017
3 Jaarverslag secretaris met mededelingen / ingekomen stukken
4 Jaarverslag penning meester
5 Verslag kascommissie
6 verkiezing kascommissie nu:, Wim Spaninks (Aftredend), Carlo Aerts Ton Verhoeven
7 Verkiezing bestuur aftredend zijn Erick van Velthoven en Kees van Hamont
8 Contributie voor het jaar 2020
9 Wedstrijdprogramma senioren bekendmaking door CC
11 Visuitzet 2018/2019
12 Werkgroep
13 Rondvraag
14 Sluiting van de vergadering


PS: Wij als bestuur zijn nog steeds op zoek

    PS: Wij als bestuur zijn nog steeds op zoek naar een secretaris en een penningmeester voor onze vereniging.
    Mocht jij je geroepen voelen om één van deze twee functies in te gaan vullen, vernemen wij dat graag.


Tot ziens bij de vergadering...